Avís legal | LOPD | POMArt Disseny
Català | Castellano | English | Français

Traducció de textos escrits
Combinacions lingüístiques: anglès, francès > català, castellà.
Àmbits d’especialitat, entre d’altres: ciències socials, Unió Europea, dret, educació, comerç i turisme.

Correcció de català
Correcció d’estil i ortotipogràfica.

Transcripcions de català i castellà
Transcripció d’àudio i de vídeo perquè pugueu disposar-ne en un arxiu de text.

Traducció jurada de l’anglès al català i viceversa
Traducció de documents civils, acadèmics, laborals, etc.